Pre-loader

תקנון ותנאי שימוש

  בתקנון זה יהיו למונחים המוגדרים בו המשמעות שלהלן
  • החברה – חברת י.א תאורה בע״מ .ח. פ. 515861250
  • האתר – אתר האינטרנט Lighting-IL.com
  • פעולה- כל פעולת רכישת/הזמנת מוצרים או כל שירות אחר המוצע באתר
  • זמן אספקת הסחורה:* שליח עד הבית: עד 9 ימי עסקים מביצוע ההזמנה.* משלוח לחו"ל: עד 30 ימי עסקים מביצוע ההזמנה.
  • יום אספקת הסחורה – היום בו נמסרה הסחורה ליעד המבוקש ע״י הלקוחה.
  • כתובת למשלוח דואר – הכתובת שציינה המזמינה ככתובת למשלוח הזמנות.
  • יום ביצוע ההזמנה – היום בו אושרה העסקה ע"י חברת האשראי של המזמינה.
  • ימי עסקים הינם ימי חול, ראשון עד חמישי, ואינם כוללים שישי, שבת, ערבי חג וחול המועד.
  • הנוסחים בתקנון זה אמנם מופיעים בלשון נקבה אך מיועדים לשני המינים.

  כללי

  1. האתר משמש כחנות וירטואלית למכירת תאורה ואביזרים נלווים והוא בבעלות החברה ומנוהל על ידה. לכל שאלה ו/או בירור ניתן לפנות ישירות לשרות הלקוחות של החברה במייל LIghting1712@gmail.com
  2. תקנון זה הינו הבסיס החוקי להזמנות ולגלישה באתר והוא מסדיר את היחסים בין החברה לבין הגולשת באתר ו/או המזמינה דרך האתר.
  3. כל המבצעת הזמנה ו/או רכישה דרך האתר מצהירה כי עם ביצוע הפעולה היא קראה תקנון זה, וכי היא מסכימה לכל הוראותיו ותנאיו של תקנון זה, וכי לא תהיה לה או למי מטעמה כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד האתר ו/או החברה ו/או הנהלת האתר ו/או החברה ו/או מי ממנהליה ו/או עובדיה, בכל הקשור להוראות והתנאים של תקנון זה. המשתמשת באתר מסכימה כי רשומות המחשב של החברה בדבר הקניות ושאר הפעולות המתבצעות באתר יהוו ראיה והוכחה לנכונות הפעולות.
  4. על כל משתמשת באתר לצורך קניית מוצרים, למלא אחר התנאים המפורטים: גילה של הרוכשת עולה על 18 הרוכשת הינה בעלת כרטיס אשראי תקף שהונפק כדין על ידי אחת מחברות האשראי הפעילות גם בישראל.
  5. החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות את התקנון מפעם לפעם על פי שיקול דעתה הבלעדי וזאת ללא צורך במתן התראה ו/או הודעה מוקדמת.
  6. מחירי המוצרים כוללים מע״מ על פי חוק.
  7. תמונות המוצרים המוצגות באתר הינן להמחשה בלבד ואינן מחייבות כלל את הנהלת האתר. כן מוסכם ומובהר, כי החברה תשתדל לעשות את מיטב יכולתה כדי להציג בפני לקוחותיה תמונות מדויקות ככל האפשר.
  8. החברה אינה מתחייבת להחזיק מלאי של כל דגמי הנעליים שתמונותיהם מופיעות באתר. החברה עושה ככל יכולתה לוודא שהמידע המוצג באתר יהיה המידע השלם והמדויק ביותר אך יובהר, כי עלולים להופיע בו, בתום לב, אי דיוקים או שגיאות והחברה לא תישא באחריות כלשהי הנובעת מהן או קשורה אליהן.
  9. כל המחירים באתר מופיעים על גבי המוצרים ונקובים בשקלים חדשים. המחירים כוללים מע״מ, אם הוא חל לפי הדין, ואינם כוללים דמי משלוח. החברה אינה מתחייבת למחירים מוזלים באתר בהשוואה לנקודות המכירה הפיזיות.
  10. הנהלת האתר רשאית לעדכן את מחירי המוצרים באתר ואת תעריפי המשלוחים מעת לעת ובלא צורך בהודעה מוקדמת. המחיר התקף ביחס להזמנה שבוצעה הוא המחיר שהתפרסם בעת השלמת תהליך ההזמנה (הכולל את מסירת פרטי כרטיס אשראי). אם עודכנו המחירים לפני שהושלם תהליך ההזמנה, תחויב הלקוחה לפי המחירים המעודכנים.
  11. הנהלת האתר רשאית להציע באתר מבצעים, הטבות והנחות. הנהלת האתר רשאית בכל עת להפסיק מבצעים, הטבות והנחות אלה, להחליף מבצעים הטבות והנחות או לשנות מבצעים הטבות והנחות, בלא צורך לתת כל הודעה מוקדמת על כך.
  12. תנאי השימוש באתר חלים על השימוש באתר ובשירותים הכלולים בו באמצעות כל מחשב או מכשיר תקשורת אחר (כדוגמת טלפון סלולרי, טאבלטים למיניהם וכיו״ב). כמו כן הם חלים על השימוש באתר בין אם באמצעות רשת האינטרנט, ובין אם באמצעות כל רשת או אמצעי תקשורת אחרים
  13. בעת עדכון סל הקניות, החברה שומרת לעצמה את הזכות להעביר תזכורת ללקוחה אודות הסל הנטוש, באמצעות שליחת מייל לכתובת שהוזנה

   

  הרשמה לאתר וביצוע הזמנות דרך האתר

  1. הלקוחה יכולה להירשם לאתר באמצעות טופס ההרשמה. הרישום הוא חד פעמי לאחר מכן תוכל הלקוחה להזמין ללא צורך ברישום מחדש. אם תשכח הסיסמה, תשלח ללקוחה סיסמה חדשה שתאפשר לה להזמין באתר.
  2. פרטי הלקוחה יעודכנו בהתאם לנתונים המוזנים בטופס הרישום.
  3. רכישת מוצרים תתבצע על ידי לקוחה רשומה באמצעות מילוי טופס הזמנה המופיע באתר. יובהר כי מילוי כל הפרטים מהווה תנאי מוקדם לביצוע ההזמנה. אישור ההזמנה יינתן עד 24 שעות עסקים מרגע ביצוע העסקה.
  4. הנהלת האתר לא תעשה בפרטי הלקוחה כל שימוש, אלא בהתאם למדיניות הפרטיות של האתר ומהווה חלק בלתי נפרד מתנאי שימוש ורכישה אלה.
  5. על מנת להבטיח את ביצוע ההזמנה ביעילות וללא תקלות, יש להקפיד על מסירת כל הפרטים הנדרשים באתר במדויק. אם בעת ביצוע ההזמנה יימסרו פרטים שגויים / לא מדויקים, החברה לא תוכל להבטיח שהמוצרים יגיעו ליעדם. במקרה שהמוצרים יחזרו לחברה בגלל פרטים מוטעים, תחויב הלקוחה בתשלום בגין דמי משלוח וטיפול. יש להקפיד למלא פרטים מדויקים ועדכניים.
  6. קיימת אפשרות ללקוחה לבצע הזמנה באתר בלא יצירת חשבון ללא צורך בהזנת סיסמה וביצירת כרטיס לקוחה.
  7. עם ביצוע ההזמנה ע״י הלקוחה תבצע החברה באופן אוטומטי בדיקה של פרטי כרטיס האשראי, ועם אישור ההזמנה ע״י חברות האשראי, תופיע הודעה על כך שהעסקה אכן אושרה.
  8. פרטי ההזמנה כפי שהזינה הלקוחה בטופס ההזמנה ורישום העסקה במחשבי החברה יהוו ראייה לפרטי ההזמנה.
  9. במקרה בו לא אושרה העסקה ע״י חברת האשראי, תקבל מבצעת הפעולה הודעה מתאימה על כך והיא תידרש למסור אמצעי תשלום אחר.
  10. אישור פעולת הרכישה יעשה בתנאי שהמוצר אכן קיים במלאי מחסני החברה במועד האספקה המבוקש ו/או במועד ההזמנה. אך במידה ולא צוין כי המוצר אינו קיים במלאי והמוצר לא הורד מהאתר עד למועד ביצוע ההזמנה, לא תהא החברה מחויבת במכירת המוצר, ולרוכשת לא תהיה כל טענה ו/או תביעה בעניין זה בגין כל סוג של נזק, בין נזק ישיר או נזק עקיף אשר נגרם לרוכשת ו/או לצד ג'. האמור הנו בכפוף לכך שהנהלת האתר תשיב ללקוחה כל סכום ששילמה במידה ואכן שילמה לחברה ו/או תבטל החברה את החיוב במידה ובוצע. יש להדגיש ולהבהיר, כי ייתכנו מצבים בהם על אף שפריט מסוים מוצג באתר כקיים במלאי, בפועל אינו קיים במלאי ולא ניתן לספק אותו – במצבים אלו תבוטל העסקה וללקוחה לא תהא טענה בקשר לכך בכפוף להשבת הסכום ששולם לחברה על ידי הלקוחה.
  11. לאחר שהוזנו פרטי התשלום בדף התשלום, יישלח אישור באמצעות הדואר האלקטרוני על קליטת פרטי ההזמנה. אישור זה אינו מחייב את הנהלת האתר לספק את המוצרים, והוא רק מעיד שפרטי ההזמנה נקלטו אצל הנהלת האתר.
  12. אם יתברר שכרטיס האשראי של הלקוחה אינו תקף, או שחברת כרטיסי האשראי איננה מכבדת את העסקה, או שחברת פייפאל (או כל שירות ארנק אלקטרוני זמין אחר) אינה מכבדת את החיוב, או שהמוצר המבוקש איננו מצוי במלאי שבידי החברה, הנהלת האתר תיצור קשר עם הלקוחה לשם השלמת העסקה או ביטולה.
  13. בתשלום באמצעות חשבון פייפאל תתבקש הלקוחה להזין את פרטי חשבונה הקיים באתר פייפאל, או תוכל לבחור לפתוח חשבון פייפאל במהירות. אם החליטה הלקוחה לשלם באמצעות חשבון פייפאל, החברה תוכל לגבות את התשלום עבור המוצרים רק לאחר קבלת אישור מפייפאל. השימוש וקבלת האישור כפוף לתנאי השימוש ומדיניות הפרטיות של פייפאל, ולא של האתר.
  14. על פי חוקי האתר, קבלת מתנה במסגרת מבצע מוגבלת לפריט אחד ללקוחה.

   

  מדיניות החזרת מוצרים וביטול עסקה

  1. האמור בסעיף זה כפוף לחוק הגנת הצרכן התשמ״א 1981 (להלן: החוק).
  2. בידי המזמינה לבטל את ההזמנה שנעשתה בכל אחד מהמקרים ובתנאים שלהלן. כל זיכוי יועבר לכרטיס האשראי בו בוצעה ההזמנה בלבד, ובהתאם ללוחות הזמנים של חברת האשראי. אם התשלום בוצע דרך פייפאל- הזיכוי יועבר באותה הדרך לחשבון הפייפאל ממנו בוצע התשלום.
  3. * ביטול ההזמנה לפני שליחת המוצר ללקוחה לא יגרור חיוב נוסף, ויוחזרו ללקוחה הכספים ששילמה בגין העסקה כולל דמי המשלוח. זיכוי כספי יינתן עפ״י האמור בחוק. * במקרה של ביטול עסקה לאחר שנשלח המוצר אל המזמינה- הזיכוי יינתן בתנאי שהפריט יוחזר ללא שימוש ו/או פגם ו/או נזק – ועם התווית עליו כפי שהתקבל. במידה והמוצר הוחזר שלא כאמור בסעיף זה, לא  יזוכה המזמינ/ה (לא זיכוי כספי ולא שובר זיכוי). * ניתן להחזיר את הפריט – שלא נעשה בו שימוש, באריזתו המקורית, כאשר התוויות מחוברת אליו ובצירוף הקבלה – עד 14 יום מקבלתו. * החברה היא בעלת שיקול הדעת הבלעדי בעניין מצב הסחורה שהוחזרה.
  4. לא יינתן זיכוי כספי בגין פריטים שלא שולמה בגינם תמורה כספית, כגון מבצעים או מתנות,
  5. לא יינתן זיכוי על דמי המשלוח.
  6. אופן החזרת הפריטים – הלקוחה יכולה להחזיר את הפריט לחנות הראשית בקניון רמות ברח גולדה מאיר 255, ירושלים.
  7. במקרה של החזרת פריט שנלקח על ידי הלקוחה באיסוף עצמי של ההזמנה- זיכוי כספי יינתן לא יאוחר מ-3 שבועות מיום ההזמנה.
  8. לא ניתן לזכות כרטיסי דיירקט, ולכן בעלי כרטיסי דיירקט זכאים לקבלת קרדיט באתר בלבד.
  9. החלפת פריט שנקנה במחיר מלא תמורת פריט אחר או תמורת זיכוי לחנות תתאפשר עד חודש מיום הקניה כאשר הפריט במצב תקין, לא נעשה בו שימוש, באריזתו המקורית, עם התוויות מחוברת אליו ובצירוף הקבלה. החלפת פריט שנקנה במבצע תתאפשר עד שבועיים מיום קבלת המוצר כאשר הפריט במצב תקין, לא נעשה בו שימוש, באריזתו המקורית, עם התוויות מחוברת אליו ובצירוף הקבלה. במקרה של איסוף עצמי של פריט שנקנה במבצע – החלפה תתאפשר לא יאוחר מ-3 שבועות מיום ההזמנה.
  10. על הלקוחה לבדוק את המוצר מייד עם קבלתו. במידה והמוצר שנשלח התקבל פגום או התקבל במפרט שונה למפרט מופיע באתר, הלקוחה רשאית לבטל את העסקה תוך 14 יום על ידי הודעת ביטול במייל Lighting1712@gmail.com
  11. בכל מקרה אשר בו, מחמת "כח עליון", נבצר יהיה על החברה לנהל את האתר כתיקנו, לספק את המוצרים או לעמוד בהתחייבות אחרת שלו, תהא החברה רשאית לבטל את ההתקשרות עם הקונים, כולם או חלקם, בסעיף זה "כוח עליון" משמעו כבמקובל על פי דין ולרבות תקלות מחשב, תקלות במערכת טלפונים או תקלות במערכות תקשורת אחרות, חבלה כלשהי ואירוע בטחוני.במידה וגורמים ו/או אירועים שאינם בשליטת בעלי האתר ו/או מפעיליו יעכבו ו/או ימנעו את קיום מכירת המוצרים ו/או השירותים, מכל סוג שהוא, באופן מלא או באופן חלקי, ובכל דרך שהיא, ו/או את אספקת המוצרים ו/או אספקת השירותים שפורסמו באתר במועדים שנקבעו, ו/או יפגעו תקלות במחשוב ו/או מערכות הטלפון ו/או כל גורם תקשורת אחר בהשלמת תהליך הרכישה, זה או אחר, על צורותיו השונות, ו/או אם בשל פעולות איבה ו/או כל גורם של כוח עליון אחר ימנע ו/או ייפגע תהליך רכישת המוצרים ו/או השירותים בכל דרך שהיא, לרבות בדרך של מכירה רגילה או אספקת המוצרים ו/או השירותים ו/או אם יחולו שינויים בשיעורי המס ו/או היטלים החלים על המוצרים ו/או השירותים בין מועד פרסום המוצר ו/או השירות לרכישה לבין מועד האספקה המתוכנן על פי תנאי רכישת המוצר ו/או השירות, רשאי האתר לבטל את ההתקשרות עם הקונים, כולם או חלקם ו/או להפסיק את פעילות האתר.מבלי לגרוע מן האמור לעיל, הרי שאם לאחר סיום מכירה התגלה כי המוצר ו/או השרות אזל מהמלאי, רשאים החברה לבטל את המכירה או להציע מוצר חלופי שווה ערך. בוטלה מכירה כאמור החברה לא יהיו אחראים ולא יישאו בכל נזק ישיר, עקיף, הוצאתי או מיוחד שנגרם למשתמש או לצד שלישי.

  אספקה ומשלוחים

  1. אספקת המוצרים לרוכשים מבוצעת באמצעות חברות שליחויות במסגרת זמן האספקה שהובטח במכירה.
  2. סכום דמי המשלוח יופיע בתום תהליך ההזמנה תחת הפריטים שבחרה הלקוח/ה לרכוש וייגבה בעת ביצוע ההזמנה. במקרה של עסקה בתשלומים, דמי המשלוח ייגבו במסגרת התשלום הראשון.
  3. לייטינג מתחייבת לארוז ולהוציא למשלוח את ההזמנות עד 4 ימי עסקים ליעד המבוקש. ההזמנות ישלחו באמצעות חברת שליחויות אשר מספקת את ההזמנות ללקוחות לרוב חלקי הארץ עד 5 ימי עסקים מרגע מסירת החבילה לחברת השליחויות. כלומר, זמן האספקה הכולל המקסימלי מרגע אישור ההזמנה הוא עד 9 ימי עסקים. ימי העסקים הינם א' עד ה' ולא כולל שישי, שבת, ערבי חג וימי חג). החברה עושה את מירב המאמצים לספק את המשלוח ללקוח בזמן הקצר ביותר. בבחירת משלוח חינם באמצעות דואר ישראל לייטינג מתחייבת לארוז ולהוציא למשלוח את ההזמנות עד 4 ימי עסקים ליעד המבוקש. זמני הגעת הרכישה ללקוחה תלויים אך ורק בדואר ישראל.
  4. לייטינג אינה יכולה לקחת אחריות על עיכובים של חברות השילוח השונות.
  5. האפשרות להזמין מהאתר מוגבלת לאזורים בהתאם למפת אזורי החלוקה של חברת המשלוחים. החברה רשאית אך לא מתחייבת לספק את השירות גם אל מחוץ לאזורי החלוקה, בתיאום טלפוני מראש. לכן גם אם הזמנה כזו התקבלה ונקלטה במחשבי האתר, לא תהיה חייבת החברה לספקה.
  6. מועדי האספקה המפורטים לעיל אינם חלים על פריטים שאזלו מהמלאי.
  7. ההזמנה תסופק לאחר שהושלם תהליך הרכישה, בתנאי שקליטת ההזמנה נעשתה בטווח זמני העסקה כפי שהם מוגדרים בדף המוצר המבוקש, בתנאי שבבעלות הלקוח כרטיס אשראי תקף שניתן לחייבו ולסלקו בישראל, ובתנאי שחברת כרטיסי האשראי שהנפיקה אותו אישרה את העסקה שבוצעה.
  8. הזמנות שיתבצעו לאחר השעה 17:00 ייקלטו ביום העסקים הבא.

   

  אחריות החברה 

  1. החברה ו/או הנהלת האתר ו/או מי מטעמם לא יהיו אחראים ולא יישאו בכל נזק ישיר, עקיף, תוצאתי או מיוחד, שיגרם למשתמשת ו/או לגולשת ו/או למזמינה ו/או לצד שלישי, כתוצאה משימוש או רכישה באמצעות האתר, שלא על פי תקנון זה – תהא עילת התביעה אשר תהא – לרבות הפסד הכנסה ו/או מניעת רווח שיגרמו מכל סיבה שהיא, שאז החברה שומרת לעצמה לבטל את ההזמנה הספציפית.
  2. באם נפלה טעות בתיאור הפריט או המוצר, לא יחייב הדבר את החברה ו/או את הנהלת האתר. הצבעים באתר נועד להמחשה בלבד, ואין החברה אחראית עליהם, לרבות ההבדלים בתצוגת הצבעים על מסכים שונים.
  3. תמונות הפריטים באתר נועדו להמחשה בלבד וייתכנו הבדלים בין התמונות המוצגות באתר, חלקן או כולן, לבין הפריטים הנמכרים בפועל.
  4. בכל מקרה לא תישא החברה באחריות כלשהי העולה על ערך הפריט / מוצר הנרכש וכן בכל נזק שאינו ישיר ו/או נזק תוצאתי.
  5. החברה אינה אחראית לשימוש שתעשה הלקוחה ו/או המזמינה שלא בהתאם להוראות היצרן ו/או החברה לרבות ביצוע לא תקין בנעליים כגון הרטבת הנעליים במים.
  6. הנהלת האתר לא תהיה אחראית לעיכובים באספקת הפריטים כתוצאה מאירועים שאינם בשליטתה, כדוגמת תקלות, עיכובים, שביתות, אסונות טבע, תקלות במערכת המחשוב או במערכות הטלפונים שיפגעו בהשלמת תהליך הרכישה או תקלות בשירות הדואר האלקטרוני.
  7. הנהלת האתר תעשה כמיטב יכולתה לספק מוצרים איכותיים במועד המבוקש. אם הלקוחה סבורה כי המוצרים שרכשה באמצעות האתר או השירותים לוקים בפגם כלשהו, היא מוזמנת לפנות למיילהמייל Lighting1712@gmail.com והנהלת האתר תטפל בפנייה מוקדם ככל שניתן.

  זכויות יוצרים

  1. כל זכויות הקניין הרוחני, לרבות זכויות היוצרים, הדגמים, השיטות והסודות המסחריים, הנם רכושה של החברה בלבד. זכויות אלה חלות, בין השאר, על הנתונים באתר, לרבות רשימת המוצרים, תיאור ועיצוב הנעלים וכל פרט אחר הקשור להפעלתו.
  2. אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, למכור, לשווק ולתרגם מידע כלשהו מהאתר, לרבות סימני מסחר, תמונות וטקסטים, עיצוב , בלא קבלת רשותה של החברה מראש ובכתב.
  3. אין לעשות כל שימוש מסחרי בנתונים המתפרסמים בבסיס הנתונים, ברשימת המוצרים המופיעים בו או בפרטים אחרים המתפרסמים בו, בלא קבלת הסכמתה של הנהלת האתר מראש ובכתב.
  4. אין להשתמש בנתונים כלשהם המתפרסמים לצורך הצגתם באתר או בשירות אחר כלשהו, בלא לקבל את הסכמתה של הנהלת האתר מראש ובכתב ובכפוף לתנאי אותה הסכמה (אם תינתן).
  5. יש להשתמש בשירותי האתר למטרות חוקיות בלבד.
  6. אין להעתיק ולהשתמש, או לאפשר לאחרים להשתמש, בכל דרך אחרת בתכנים מתוך האתר, לרבות באתרי אינטרנט אחרים, בפרסומים אלקטרוניים, בפרסומי דפוס וכיו'ב, לכל מטרה אחרת.

  שמירה על סודיות

  

  1. החברה אינה אוגרת מספרי כרטיסי אשראי במחשביה.
  2. החברה משתמשת בתקני האבטחה הגבוהים ביותר על מנת לשמור ככל האפשר על סודיות המידע ופרטיות לקוחותיה.
  3. תקני האבטחה החמורים שהאתר עומד בהם נועדו להגן על הצרכנים, הסוחרים וחברות האשראי. החדרת ה-PCI DSS מעלה משמעותית את רמת האבטחה ולכן מסייעת בטיפוח האמון של משתמשי סליקה אונליין בשימוש בכרטיסי אשראי.
  4. האתר מאובטח באמצעות פרוטוקול SSL, כלומר כל התקשורת שבין הדפדפן (אצל הלקוח) לאתר (כלומר שרת האינטרנט המאחסן את העמודים) הינה מוצפנת כך שלא ניתן לפענח את המידע המועבר בין הדפדפן לאתר. כלומר, ה'אבטחה' המובטחת הינה הצפנה של המידע. הצפנה הינה שיטה ל'עירבול' שנועדה להטעות צדדים עוינים ומתבצעת בשני פרטנרים: השולח מערבל והמקבל מפענח. שיטת הערבול מתבססת על פונקציות מתמטיות, והמיוחד בשיטה (דוגמת RSA) היא בכך שמספיק מפתח אחד בצד הלקוח כדי לערבל ולפענח נדרשים שניים.
  5. במקרים שאינם בשליטה ו/או נובעים מכוח עליון, החברה לא תישא באחריות לכל נזק מכל סוג שהוא, עקיף או ישיר שיגרם ללקוחה או למי מטעמה, אם מידע יאבד או יגיע לגורם עוין ו/או יעשה בו שימוש שלא בהרשאה.
  6. החברה מתחייבת לא לעשות שימוש בפרטי הלקוחות הרשומים באתר אלא לצרכי תפעול האתר בלבד, ועל מנת לאפשר את ביצוע ההזמנה והעברת אינפורמציה ללקוחה.
  7. הנהלת האתר עושה מאמץ לספק ללקוחה שירות תקין ובאיכות גבוהה. יחד עם זאת, הנהלת האתר אינה מתחייבת שהשירות באתר לא יופרע, יינתן כסדרו או בלא הפסקות, יתקיים בבטחה וללא טעויות, ויהיה חסין מפני גישה בלתי-מורשית למחשבי הנהלת האתר, נזקים, קלקולים, תקלות או כשלים – לרבות תקלות בחומרה, בתוכנה או בקווי התקשורת לאתר – אצל הנהלת האתר או אצל מי מספקיה.
  8. הנהלת האתר לא תישא בכל אחריות ביחס להודעות שיתקבלו או שיישלחו באמצעות האתר (לרבות הודעות שישלחו ללקוחות ע״י משתמשים אחרים באמצעות שירותי האתר), תוכנן של הודעות כאלה או כל קובץ מחשב שיצורף להן, פעולתו של כל קובץ כאמור, השפעתו על מחשב המשתמש וכל נזק, אובדן, אי נוחות, עוגמת נפש וכיו'ב, תוצאות, ישירות או עקיפות, שייגרמו למשתמשת או לכל צד שלישי בשל הודעות שיתקבלו באמצעות שירותי האתר או יישלחו באמצעותו.
  9. כאשר הלקוחה מצטרפת לשירותי האתר או כחברה במועדון הלקוחות של החברה וכאשר המשתמשת באתר ממלאה פרטי דואר אלקטרוני או מספר טלפון סלולארי, היא מאשרת את הסכמתה לקבלת הודעות וחומר שיווקי שמפיצה החברה באמצעים כגון טקסט סלולארי (SMS) או ניוזלטר בנוגע למבצעים, הנחות והטבות.
  מישהו רכשלפני 47 דקות מראשון לציון, מחוז מרכז
  מישהו רכשלפני 48 דקות ממודיעין, ישראל
  מישהו רכשלפני 49 דקות מבאר שבע, מחוז דרום
  מישהו רכשלפני 50 דקות מתל אביב, מרכז
  מישהו רכשלפני 51 דקות מקצרין, מחוז צפון
  מישהו רכשלפני 52 דקות מירושלים, ישראל
  מישהו רכשלפני 53 דקות מראשון לציון, מחוז מרכז
  מישהו רכשלפני 54 דקות ממודיעין, ישראל
  מישהו רכשלפני 55 דקות מבאר שבע, מחוז דרום
  מישהו רכשלפני 56 דקות מתל אביב, מרכז
  מישהו רכשלפני 57 דקות מקצרין, מחוז צפון
  מישהו רכשלפני 58 דקות מירושלים, ישראל
  מישהו רכשלפני 59 דקות מראשון לציון, מחוז מרכז
  מישהו רכשלפני 2 דקות ממודיעין, ישראל
  מישהו רכשלפני 3 דקות מבאר שבע, מחוז דרום
  מישהו רכשלפני 4 דקות מתל אביב, מרכז
  מישהו רכשלפני 5 דקות מקצרין, מחוז צפון
  מישהו רכשלפני 6 דקות מירושלים, ישראל
  מישהו רכשלפני 7 דקות מראשון לציון, מחוז מרכז
  מישהו רכשלפני 8 דקות ממודיעין, ישראל

  הריני מאשר/ת קבצי עוגיות - קבצים שעוזרים לך לשמור את הפריטים האחרונים שצפית בהם, מוצרים שאהבתם, ועוד נתונים שמשפרים את חווית המשתמש באתר

  Pre-loader